Gegevensbescherming

[ checkBrowser.version] [ checkBrowser.compatible]

[ checkBrowser.text.info]

[ checkBrowser.text.change] [ checkBrowser.text.browser].

[literal.accesibilidad.IrAlContenido]
[literal.header.menuContent] [literal.header.langOptions] [literal.header.font]

[literal.breadcrumbs.home]

Página guardada como favorita correctamente. (ES)

Gegevensbescherming

Toegankelijkheid

De informatie van Endesaonline is toegankelijk voor alle personen, met inbegrip van gehandicapten.

De Portaalsite van Endesaonline is geprogrammeerd met de meest geavanceerde technieken en richtlijnen inzake internationale toegankelijkheid, zodat alle gebruikers de Portaalsite kunnen bezoeken.

De voornaamste getroffen maatregelen zijn:

 • Toelichting van de bestemming van de snelkoppelingen of hyperlinks.
 • Nesting van de inhoud.
 • Technische hulp voor het lezen van gegevenstabellen.
 • Schalering op het scherm van de elementen van de Portaalsite.
 • Fouttolerantie van de site zonder stijlbladen.
 • Navigatie zonder javascript.

Toegepaste technologie

 • Naleving van de WCAG-voorschriften (Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webinhoud) van het W3C (World Wide Web Consortium). Richtsnoeren voor Toegankelijke Inhoud in Web 1.0
  AA
 • De voorstelling is gebaseerd op de Aanbeveling van het W3C inzake Getrapte Stijlbladen, Niveau 2 (CSS2).
  W3C CSS
 • De aanbevolen standaard voor het gebruik van HTML-code met controle van de HTML 4.01 Transitional aanbevelingen werd toegepast.
  W3C HTML 4.01

Gegevenstabellen

De gegevenstabellen hebben titelidentificatie en andere technische hulpmiddelen om schermlezers de gegevens eenvoudig te laten interpreteren. (thead-, tbody-, th-, td- tags en id-attributen om de titels te identificeren)

Nesting van de informatie / Titels

De pagina's zijn gestructureerd met titels, waardoor de inhoud wordt genest en het begrip ervan wordt vergemakkelijkt.

Uitzonderingen

Hoewel de meeste inhoud van Endesaonline toegankelijk is, kunt u momenteel moeilijkheden ondervinden met de toegang tot bepaalde onderdelen van onze pagina, die in de nabije toekomst wel toegankelijk zullen zijn:

 • Het online Kantoor (met inbegrip van de demo ervan).
 • Microsite voor klimaatregeling
 • De documenten in PDF-formaat van vóór 20 maart 2007.

Browsers die CSS niet ondersteunen, Javascriptwird

Indien de gebruiker de Portaalsite bezoekt via een browser die CSS niet ondersteunt, maakt de opmaakstructuur het mogelijk dat de volledige inhoud juist wordt weergegeven.

Bovendien is het mogelijk om zonder problemen te surfen zonder Javascript te activeren. Bovendien wordt het menusysteem uitgevouwen weergegeven en zijn de snelkoppelingen perfect toegankelijk.

Snelkoppelingen

De snelkoppelingen van de Portaalsite bevatten een toelichting over de bestemming ervan en verschaffen informatie over het al dan niet openen van een nieuw venster.

Schalering op het scherm en keuze van de lettergrootte

Hiermee kan de grootte van de lettertypes worden gekozen om het lezen van het scherm te vergemakkelijken, waarbij het scherm van de site en alle elementen ervan worden geschaleerd. 

 
Omhoog